Мастило ІПМ-10

Мастило ІПМ-10 (ТУ 38.101299-90) - синтетичне вуглеводневе мастило з комплексом високоефективних присадок. Працездатний в інтервалі температур від -50 до + 200°С.

ІПМ-10 застосовується в теплонапружених газотурбінних двигунах цивільної авіації з температурою масла на виході з двигуна до 200°С (літаки цивільної авіації Іл-62, Іл-86, Ту-134, Ту-154, Як-42, Ан-12 АН- 24, АН-26, Ан-30), в повітряних силових установках (ВСУ) ТА-6 (а), ТА-8, ТА-12, ТА-8В, турбохолодильнику (ТХУ), а так само в газоперекачувальних агрегатах з приводом від авіаційного двигуна, як уніфікованого сорта мастила та в інших агрегатах, зокрема, в газоперекачувальних агрегатах з приводом від авіаційного двигуна. Можна використовувати для нетривалогї консервації.

Технічні характеристики мастила авіаційного ІМП-10

Найменування показника Норма
В'язкість кінематична, мм2/с (сСт):
при 100°С, не менше 3,0
при мінус 40°С, не більше 3000
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С, не нижче 190
Температура застигання, °С, не вище -50
Термоокисна стабільність при 200°С протягом 50 годин і витратах повітря 3 дм3/год:
а) масова частка осаду нерозчинного в ізооктані, %, не більше 0,35
б) кислотне число після окислення, мг КОН/г мастила, не більше 8
в) кінематична в'язкість після окислення:
при минус 40°С, мм2/с (сСт), не більше 5000
при 100°С, мм2/с (сСт), не більше 5,0
г) ваговий показник корозії після окислення, мг/см2, на пластинках з:
сплаву алюмінієвого деформованого марки АК4 (ГОСТ 4784-74), не більше Відсутність
міді марки М1 або М2 (ГОСТ 859-78), не більше 0,2
стали марки ШХ-15 (ГОСТ 801-78) Відсутність
Гарантійний термін зберігання 5 років