Мастило осьове 3

Мастило осьове З (ГОСТ 610-72) - для зимового застосування, виготовляється з малосірчистих нафтенових і нафтено-парафінових нафт. Є поєднанням дистилятів нафтових фракцій. Призначено переважно в зимовий період для рухомого складу залізничного транспорту в якості мастила для шийок осей колісних пар, а також для змащування вузлів тертя і деяких малонавантажених зубчастих редукторів промислового обладнання.

Фізико-хімічні показники мастила осьового З (ГОСТ 610-72)

Найменування показника Норма за ГОСТ (ТУ)
В'язкість:
кінематична при 50°С, мм2
≥ 22
динамічна при -30°С, не більше
60
Температура, °С:
спалахи у відкритому тиглі, не нижче 125
застигання, не вище -40
Масова частка осаду, %:
водорозчинних кислот і лугів Відсутність
механічних домішок, не більше 0,05
води, не більше 0,3