Турбінні мастила

Парові турбіни існують вже більше 90 років. Вони являють собою двигуни з обертовими елементами, які перетворюють енергію пари в механічну роботу в одну або кілька ступенів. Парова турбіна зазвичай пов'язана з приводною машиною, найчастіше через коробку передач.

Температура пари може досягати 560°С, а тиск знаходиться в межах від 130 до 240 атм. Підвищення ефективності за рахунок підвищення температури і тиску пари є фундаментальним фактором при вдосконаленні парових турбін. Однак високі температури і тиск підвищують вимоги до змазочних матеріалів, що застосовуються для змащування турбін. Спочатку турбінні мастила виготовлялися без присадок і не могли задовольнити ці вимоги. Тому вже близько 50 років в парових турбінах застосовуються мастила з присадками. Такі турбінні мастила містять інгібітори окислення і антикорозійні агенти і за умови дотримання деяких специфічних правил забезпечують високу надійність. Сучасні турбінні мастила також містять невелику кількість протизадирних і протизносних присадок, які захищають змащувані вузли від зносу. Парові турбіни застосовуються на електростанціях для приводу електрогенераторів. На звичайних електростанціях їх вихідна потужність складає 700 - 1000 МВт, тоді як на атомних електростанціях ця цифра становить близько 1300 МВт.

Вимоги до турбінних мастил визначаються власне турбінами і специфічними умовами їх експлуатації. Мастило в системах змащення та управління парових і газових турбін має виконувати наступні функції:

  • гідродинамічної змазки всіх підшипників і коробок передач;
  • розсіювання тепла;
  • функціональної рідини для контурів управління і безпеки;
  • попередження виникнення тертя і зносу ніжок зубів в коробках передач турбін при ударних ритмах роботи турбін.

Поряд з цими механіко-динамічними вимогами турбінні масла повинні мати наступні фізико-хімічними характеристиками:

  • стійкістю до старіння при тривалій експлуатації;
  • гідравліною стабільністю (особливо якщо застосовуються присадки);
  • надійним водовідділенням (парів і виділенням конденсованої води);
  • швидким деаеруванням - низьким вспіненням;
  • хорошою фільтрованістю і високим ступенем чистоти.